EG-Konformitatserklarung, 2.5 Standardschutzeinrichtung, 0.5 Standardschutzeinrichtung und 1.0 Standardschutzeinrichtung